به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: فردا بازی هاینیمه نهاییجام حذفیبه صورت تک بازی انجام خواهد شد و فینالیست های این جام مشخص می شوند.
در تبریز تراکتورسازی از فولاد میزبانی می کند در تهران مس به میهمانی استقلال خواهد آمد. برنده این دو مسابقه هم روز ۲۵ بهمن ماه فینال را برگزار خواهند کرد تا امسال چیزی حدود ۴ یا ۵ ماه زودتر از هر سال قهرمان جام حذفی و یکی از نماینده های قطعی ایران در لیگ قهرمانان آسیای فصل بعد مشخص شود.
سه تیم بالای جدولی که دو تایشان در کورس قهرمانی هستتند و یک تیم از انتهای جدول که خطر سقوط به لیگ یک را به شدت احساس می کند در این جام حضور دارند که باید دید در نهایت در جام شگفتی ها شگفتی رقم خواهد خورد یا قهرمان از دل گمانه زنی ها بیرون می آید.
شما فکر می کنید از بین تیم های حاضر در نیمه نهایی در نهایت کدام تیم جام قهرمانی را لمس خواهد کرد؟