به گزارش اختصاصی ملت ایران: این روزها ورزش دوستان امریکایی با شوک جدیدی روبرو شدند و آن هم متهم شدن آرمسترانگ پر افتخار ترین دوچرخه سوار امریکا به استفاده از مواد نیروزاست. گفته میشود سازمان ضد دوپینگ امریکا قصد دارد تمام افتخارات این قهرمان ورزشی که در سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵ بدست آورده است را بزودی از وی پس بگیرد. اما پشت این ماجرا چه کسانی قرار دارند.

سازمان ضد دوپینگ امریکا گزارش داد: به استناد مدارک و شواهدی که در این رابطه بررسی کردند کریستین زن سابق ارمسترانگ از دوپینگ کردن همسرش کاملا مطلع بوده و جزء همدستان او در این ماجراست. جاناتان واگترز هم تیمی آرمسترانگ می گوید که کریستین همیشه از این مواد نیروزا با عنوان کره یاد می کرد و آنها را در یخچال خود نگهداری می کرد و کلمه رمزی کره را برای نامیدن این مواد ممنوعه استفاده می کردند. جاناتان همچنین توضیح می دهد که چگونه کریستین قرصهای کورتیزون مخدر را درون فویلهای آلومینیومی می پیچیده و بدست دوچرخه سواران می رسانده است. این شواهد به سازمان ضد دوپینگ امریکا کمک می کند تا بتواند آرمسترانگ را برای همیشه از شرکت در رقابتهای دوچرخه سواری محروم کند و عنوانیش را از او بازستاند. بیتسی همسر فرانکی اندرو یکی دیگر از دوچرخه سواران به روزنامه نگاران گفت سال ۱۹۹۶ وقتی به ملاقات ارمسترانگ در بیمارستان رفته بودم از او در مورد مصرف انواع زیادی از مواد نیروزا شنیدم.

اندرو در ادامه گفت که ارمسترانگ از آنها خواسته است که از هورمونهای رشد، کورتیزون و استروتئید استفاده کنند که با مخالفت همسرش همراه بوده است. خانم اندرو شهادت داد که کریستین می دانسته است که همسرش ارمسترانگ از مواد نیروزا و دوپینگی استفاده می کند در یک گزارش ۲۰۰ صفحه ای آمده است که این قهرمان سابق هم تیمی های خود را که از دستور العمل های پزشک ایتالیایی سرپیچی می کردند را تهدید می کرده است. سازمان ضد دوپینگ امریکا اعلام کرد که تیم USPS متهم هستند به دوپینگ حرفه ای و تحت فشار قراردادن ورزشکاران برای استفاده از مواد غیر قانونی.

از کل ۲۶ نفر شاهد تا کنون ۱۱ نفر علیه آرمسترانگ شهادت دادند مهم ترین شهادت از سوی هم تیم سابق آرمسترانگ در تور دی فرانس یعنی کریستین وند ویلد بود که علیه او شهادت داد و گفت تنها راه وارد شدن به تیم آرمسترانگ پیروی از برنامه های دوپینگی این تیم بوده است.