ملت ایران:گل های این مسابقه خیرخواهانه را امین منوچهری(۲ گل)، آرش برهانی، میلاد میداوودی و امیر حسین صادقی در نیمه نخست و سعید لامعی و عباس کاظمیان در نیمه دوم به ثمر رساندند. پس از اینکه نیمه نخست بازی با ۵ گل به سود استقلال به پایان رسید، آبی ها نیمه دوم را با کادر فنی و پیشکسوتان پا به میدان گذاشتند.

گل