به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: محمدپنجعلیدر گفت‌وگویی در خصوص آخرین وضعیت سیدجلال حسینی اظهار داشت: ایشان پیشنهاد خوبی از کشور قطر داشته‌ است اما پس از صحیتی که با سیدجلال حسینی کردیم او درپرسپولیسمی‌ماند تا به این تیم کمک کند.

وی افزود: ‌ ما نه تنها به سیدجلال حسینی بلکه به همه بازیکنان‌مان تا انتهای فصل نیاز داریم و باید همه دست به دست بدهیم تا پرسپولیس را به هدف اصلی خود برسانیم. جلال حسینی یکی از بهترین‌‌های پرسپولیس است و هیچ تیمی دوست ندارد بازیکنی مثل حسینی را از دست بدهد.