به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: زین الدینزیداندستیار کارلوآنچلوتیدررئال مادریددر گفت و گو با روزنامه فرانسوی اکیپ یادآوری کرده که حس می کند که آمادگی آن را دارد که سرمربیگری تیمی را در دست بگیرد. البته معتقد است که هنوز زیر دین کارلو آنچلوتی وفلورنتینو پرس است و باید دینش را به آنها ادا کند.
زی زو در بخشی از صحبت هایش گفته: «من انگیزه های زیادی دارم تا تمام توانم را به کار گرفته و پاسخ اعتمادی که به من شده را بدهند. الان باید باسرعت بیشتری تلاش کنم. من قبل از هرچیزی یک فرد رقابت کننده هستم واین حس رقابت را در خونم دارم.»
زیدان که اخیرا دیپلم مربیگری اش را دریافت کرده و به عنوان دستیار کارلتو دررئال مشغول به کار است، یادآوری کرده که درطول دوران همکاری با کارلتو آنچه می بایست را یادگرفته و اعتراف کرده که درذهنش حتی دستیاران آتی اش وسبک بازی تیمش را هم معین کرده است: «تیم من تیمی متعادل خواهد بود ولی بازیهای تهاجمی ارائه خواهد داد. سبک بازی تیم من ساده ولی تهاجمی است.»
و در مورد دستیارانش گفته: «کسب اعتماد من کار ساده ای نیست. ولی وقتی به کسی اعتماد کنم، آنها می توانند از این اعتماد بهره ببرند. خواسته ام این است که همچنان به خلق و پیشرفت ادامه دهم. می دانم که برای این کار ساخته شده ام، تا اطلاعات را منتقل کرده و مفید و کاربردی باشم وهرزمان که تیمی را هدایت کنم، این شرایط را دارم. من حس می کنم که توانایی زیادی دارم وهمین توانایی مرا به واکنش نشان دادن وا می دارد. می توانم در کمال آرامش اوضاع را پیش ببرم ولی می خواهم همه چیز را تست کنم. می خواهم خواسته هایم و حدو مرزهایم را بشناسم و می خواهم ببینم که آیا می توانم تا آخر رویاهایم پیش بروم یا نه. درعین حال می خواهم یاد بگیرم، تلاش کنم و پیشرفت کنم. دوست دارم ببینم که به عنوان یک سرمربی تا کجا می توانم برسم»
البته زیزو درصحبتهایش بازه زمانی مشخصی را برای اولین تجربه سرمربیگری اش مشخص نکرد: «درحال حاضر دررئال مادرید دستیار آنچلوتی هستم. او سرمربی خوبی است ومن درکنار او درسهای زیادی می آموزم. در کنار رئیس باشگاه هم همین طور. من این شانس را دارم که رابطه ام با پرس درکمال احترام و محبت است واز همان روز اولی که او به دنبال من به تورین آمد همین طور بوده؛ اگر او نبود، من هرگز به رئال نیامده بودم.»
اسطوره فوتبال فرانسه درادامه درمورد دریافت دیپلم سرمربیگری اش در فرانسه گفت: «چیزهایی که درذهن داشتم و نمی توانستم آنها را بیان و پیاده سازی کنم، حالا مشخص شده اند. خودم درک کرده ام که چه کار می خواهم بکنم وچطور باید این کار را انجام دهم.»