به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران:روحانیوندیگر بهورزشگاهنمی روند. اگر دنبال دلیل این قضیه هستید مصاحبه رئیس کمیته فرهنگیفدراسیون فوتبالرا بخوانید. ملا محمد گفته: " اصل طرح حضورروحانیان در ورزشگاه های فوتبال حدود دوسال قبل درجلسات کارگروهی که در معاونت فرهنگی برگزار می شد برای ساماندهی میادین ورزشی و ارتقای فرهنگی میادین ورزشی پیشنهاد، طراحی واجرایی شد اما این طرح درحال حاضربه دلیل کمبود منابع مالی متوقف شده است اما امیدواریم با تخصیص منابع مالی این طرح بار دیگر اجرایی شود. "
به گفته ملا محمد برای بازی های مهم همانند شهرآوردها و بازی های ملی نزدیک به ۱۰۰ روحانی به ورزشگاه آزادی می آمدند اما در دیگر مسابقات نزدیک به ۴۰تا۵۰نفر به ورزشگاه اعزام و کار فرهنگی می کردند.