به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: ۶ گزینه نهایی برای مدیر عاملی باشگاهپرسپولیسمشخص شد و به نظر می رسد در آینده ای نزدیک یکی از این گزینه ها بر صندلی خالی مانده محمدرویانیانتکیه خواهد زد.
۶ گزینه مطرح شده عبارتند از علی پروین، امیر عابدینی، محمد دادکان، حبیب کاشانی، محمد حسن انصاری فر و عباس انصاری فر. جالب اینکه به غیر ازدادکانهر ۵ نفر دیگر سابقه مدیریت در پرسپولیس را دارند و قبلا در این پست عملکرد خودشان را به هواداران پرسپولیس نشان داده اند.
با این حال شاید قضاوت درباره این افراد که همه چهره هایی شناخته شده در فوتبال کشور باشند و قبلا مدیریت شان را دیده ایم راحت تر باشد. شما فکر می کنید در مقطع کنونی که مشکلات مالی باشگاه پرسپولیس به اوج خود رسیده و بدهی ۴۰ میلیاردی شرایط و برنامه های باشگاه را در تنگنا قرار داده است کدام یک از این افراد می توانند وضعیت باشگاه را بسامان کنند؟ کدامیک از این مدیران می توانند زمینه ساز قهرمانی و آوردن جام در پرسپولیس شوند و کدامیک از این افراد می توانند پروسه تبدیل شدن تیم به باشگاه را تسریع بخشند و تکمیل کنند؟