به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران:چندی قبل وقتی خبر از احتمال مدیرعاملیافشین پیروانیپیچید عنوان داشتیم که اگر او مدیرعامل شود چهارمین فردی است که بعد از سال های حضور و ثبت سابقه و تجربه حضور در پرسپولیس مدیریت این تیم را هم تجربه می کند. حالا رتبه ۴ که احتمال حضور پیروانی برایش می رفت بهپروینیادادکانداده می شود. پیش از این در همه اظهارنظرها دادکان مدیریت اصلی پرسپولیس محسوب می شد و همه حتی رویانیان می گفتند اگر دادکان بیاید ما از مدیریت کناره می گیریم اما دادکان نمی پذیرفت تا اینکه علی پروین عنوان سرپرستی موقت را گرفت و در اتاق مدیریت پرسپولیس و پشت صندلی معروفی مستقر شد که جلوس کنندگان بر آن حداقل صاحب مدرک تحصیلی لیسانس بوده اند. آنجا بود که دادکان با یک اعلام نظر جالب میان گود آمد و گفت: اگر مردم بخواهند به جان مادرم می آیم. لذا با این وضعیت حالا دادکان هم شانسی بسیار برای حضور در امر مدیریت پرسپولیس دارد.