به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: امروز جوادنکونامدر مصاحبه با سایت اصلی فدراسوین فوتبال اعلام کرد بر خلاف اخبار منتشر شده از هیچ رسانه ای شکایت نکرده است. کاپیتانتیم ملیایران در این باره گفت: خبری روی خروجی یکی از خبرگزاریهای رسمی آمده بود که من از روزنامه خبرورزشی شکایت کرده ام اما می خواهم در این باره بگویم که من نه ازخبرورزشیو نه از هیچ رسانه دیگری شکایت نکرده ام.
نکونام در پایان گفت: خوشبختانه ارتباط بسیار خوبی با روزنامه ها و خبرگزاری ها و در کل رسانه ها دارم و بار دیگر اعلام می کنم که از هیچ رسانه ای شکایت نکرده ام.