به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: اتفاقات دربی بالاخره دامن ستاره این فصلپرسپولیسرا گرفت و او از طرفکمیته انضباطیفوتبال ایران به یک جلسه محرومیت و همراهی تیمش باز ماند و به دلایل خاص کمیته انضباطی در بازی با سپاهان صادقیان نمی تواند باز کند.
اعلام این محرومیت باعثشد این سوال در ذهن اهالی فوتبال پیش بیاید که آیا صادقیان از بازی فردای پرسپولیس مقابل فولاد در جام حذفی محروم است یا در اولین بازی تیمش در لیگ غایب خواهد بود. اتفاقا در حکم اعلام شده هم اسمی از لیگ و حذفی برده نشده و فقط به یک جلسه همراهی تیم اشاره شده است اما از آنجایی که از اعلام حکم باید ۷۲ ساعت بگذرد و بازی پرسپولیس با فولاد فردا برگزار خواهد شد بنابراین صادقیان بازی فوق العاده حساس تیمش مقابل سپاهان را از دست خواهد داد.
پرسپولیس مقابل سپاهان محمد نوری را هم در اختیار نخواهد داشت.