ملت ایران:از دکترمحمد دادکانبه عنوان یکی از گزینه های اصلی مدیرعاملی پرسپولیس نام برده می شود. مدیرعامل فعلی باشگاه دانشگاه آزاد و مدیر اسبق فدراسیون فوتبال که در دوره ریاستش نام نیکی از خود بین اهالی فوتبال بر جای گذاشت هم سابقه مدیریتی پر و پیمانی دارد هم از جنس فوتبال وپرسپولیساست اما ظاهرا بدهی میلیاردی مهمترین دلیل او برای نپذیرفتن مدیریت باشگاه پرسپولیس در این مقطع ویژه است.
دادکان در این خصوص به گل می گوید: «در این چند روزه تماس های زیادی داشته ام که به پرسپولیس بیایم. اتفاقا خود من هم دوست دارم به باشگاه محبوبم بیایم و شرایط را درست کنم اما نکته مهم همان بحثبدهی هاست.»
وی ادامه می دهد: «من در اتاق آقای رویانیان با ایشان صحبت کردم که رویانیان به من گفت باشگاه ۴۰ میلیارد تومان بدهی دارد. معلوم است که اگر من بیایم زیر بار این بدهی ۴۰ میلیاردی کمرم خم می شود. من برای مدیریت در پرسپولیس نیاز به این دارم که این بدهی تسویه شود. در این صورت من یک ریال هم برای اداره باشگاه نمی خواهم و طوری پرسپولیس را اداره می کنم که همه حظ کنند.»
دادکان ادامه داد: «البته باید این را هم بگویم که من با امضای افراد دولتی و آقای گودرزی مدیریت پرسپولیس را قبول نمی کنم اما اگر مردم مر بخواهند به روح مادرم می آیم و خدمت می کنم.»
وی در پایان گفت: «در کامنت های سایت ها و خبرگزاری ها و البته تماس هایی که داشته ام خیلی حرف ها با من زده شده وخیلی ها به من لطف داشته اند اما امیدوارم در نهایت بهترین اتفاق برای پرسپولیس رخ دهد و این باشگاه مردمی شرایط با ثباتی داشته باشد.»