ملت ایران: اینآلن ایرهم آدم جالبی است. سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه امریکا که علاقه خاصی به پیگیری اخبار ایران دارد، حدود نیم ساعت قبل خبر جالبی را روی صفحه فیس بوکش قرار داد. ایر که به خوبی فارسی صحبت می کند، گزارش خبرگزاری مهر درباره استعفاهای محمد رویانیان از مدیرعاملیپرسپولیسرا کار کرده است. او که عادت دارد در مورد اکثر اخباری که منتشر می کند، نظر شخصی اش را هم اعلام کند، درباره رویانیان هیچ کامنتی نگذاشته است با این همه تعدادی از کاربران ایرانی که صفحه او را دنبال می کنند، مدعی شده اند که آلن ایر طرفدار استقلال است.