ملت ایران: علی دایی از شرایط تیمش ناراضی است و به نظر می رسد خودش هم نمی داند چرا پرسپولیس از شرایط آرمانی هفته های ابتدایی نیم فصل دوم و آن ۵ برد پیاپی فاصله گرفته است.
دایی به بازیکنانش تشر زده که چرا از روزهای اوج شان فاصله گرفته و البته هیچ کس نمی داند چرا در کار فنی خود و همکارانش دنبال علت افت و شکست های اخیر را نمی گیرد.
با این حال اولین اتفاقی که می توان پیش بینی اش کرد اعمال تغییراتی در ترکیب اصلی برای خروج از این شرایط باشد.
در حالی که همه روی پرمهره بودن پرسپولیس در این فصل تاکید دارند اما دایی در این هفته ها فقط تغییراتی اجباری در تیمش داشته و به ندرت تغییراتی مثل آنچه در مورد جا به جایی علی عسگری و ماهینی در دفاع راست انجام داد، به وجود می آورد.
هر چند احتمال دارد سرمربیپرسپولیسدر اهواز باز هم تیمش را بدون تغییر(تنها با یک تغییر اجباری در خط میانی) به زمین بفرستد اما باید دید او با تغییر در ترکیب تیمش کاری خواهد کرد تا تصور کنیم ایراد از فلان بازیکن فیکس پرسپولیس بوده و تاکتیک تیمش ایراد نداشته یا نه.
ظاهرا مهرداد پولادی شرایط بازی را پیدا کرده و مسلمان هم آماده بازی است. دایی می تواند ازنورمحمدیدر فاع استفاده کند و احتمالا دهنوی را هم به اجبار بازی خواهد داد اما بقیه بازیکنان جوان و بی تجربه اند. آیا دایی در این بازی های آخر جوان ها را به ترکیب اصلی می فرستد یا ریسک نخواهد کرد و با کمترین جابه جایی به مصاف فولاد می رود؟