ملت ایران:بازیکنان پرسپولیس برای دقایقی، در بازی با سپاهان بی هوش شدند. آنها نمی دانند چه اتفاقی افتاده که مسموم شده اند. نقی زاده، محمد نوری، مهدوی کیا و نیلسون بازیکنانی بودند که حتی برای دقایقی بی هوش شدند.

تصاویر: پرسپولیسی ها بیهوش شدند !

خبرآنلاین