ملت ایران:پدر و مادر ستاره سیبریایی برنده مدال طلای شنای پارالمپیک از اینکه او را در بدو تولد بخاطر معلولیت رها کرده اند ابراز پشیمانی کردند.

" جسیکا لانگ " متولد سیبری است او با نقص عضو مادرزادی در ناحیه پا به دنیا آمده است. به صورتیکه هنگام تولد بدون مچ پا و پاشنه و چندین استخوان مهم در ساق پا متولد شده است. مادر و پدر واقعی او وی را رها کرده و به یتیم خانه سپردند و مرد و زنی امریکایی او را به فرزندی قبول کردند. او برنده ۷ مدال المپیک است که ۵ تای آنها طلاست.


حالا پدر و مادر واقعی او فهمیده اند او همان دختری است که ۲۰ سال پیش آنها به خاطر معلولیت در یتیم خانه رهایش کردند. آنها اکنون سه فرزند دیگر دارند که یکی از آنها یک دختر معلول است. تا چند روز پیش آنها اطلاع نداشتند که این دختر معلول ۲۰ ساله که نقل محافل خبر ورزشی است و رکورد دار المپیک است همان دختر آنها ست.
پدر و مادر جدید او با حمایت بی دریغشان از او باعثشدند او علیرغم معلولیتش تبدیل به یک ورزشکار حرفه ای شده و به یک الگو در زمینه ورزش بانوان در امریکا تبدیل شود. او ده ها مدال جهانی دارد و قهرمان سه دوره پارالمپیک است.
مادرواقعی او اکنون ۳۸ ساله است میگوید نمیتواند احساسش را در زماینکه مجبور بود او را رها کند بیان کند و امیدوار است او درک کند وی در آن زمان با آن سن کم چه شرایطی داشته است.


پدر واقعی او هم میگوید اگرچه شاید این دختر از آنها متنفر باشد اما باعثافتخار آنهاست.
" جسیکا " در این رابطه میگوید من آنها را بخشیده ام و امیدوارم روزی مادر شوم و اسم مادر واقعی ام را روی دخترم بگذارم تا او بداند که من او را بخشیده ام اما نمیتوانم پیش آنها برگردم چون پدر و مادر واقعی من کسانی هستندکه مرا بزرگ کرده و برایم زحمت کشیده اند.

پرداد