ملت ایران: این تصویر اخرین دفترچه داوری سعید مظفری زاده است. دفترچه ای که داور دربی ٧٨ بعد از خداحافظی از دنیای داوری به یک هوادار تیم استقلال هدیه داد. البته این هوادار در کنار این دفترچه یه امضا هم از امیر قلعه نویی گرفته است. تصویر زیر آخرین دفترچه ی داوری مظفری است که کارت های زرد را یادداشت کرده است.