ملت ایران: همانند بازی رفت، سوپرایز بزرگ علی دایی مربوط به جناح راست تیمش می شد. حسینماهینیکه در اکثر بازی های این فصل دفاع راست ثابت قرمزها بوده در دو داربی پشت سر هم روی نیمکت نشست تا مشخص شودداییدر چنین بازی هایی به عملکرد دفاعی او چندان اعتماد ندارد.
در بازی رفت این خانزاده بود که به جای ماهینی بازی کرد که از قضا نمایش ضعیفی را ارائه داد. اما حالا در بازی برگشت که دیگر خانزاده ای وجود نداشت این حمید علی عسگر بود که مجددا جای ماهینی را گرفت. البته شایعه مصدومیت ماهینی امروز مطرح شد که این مدافع بوشهری خودش همه چیز را تکذیب کرد و عنوان داشت سالم بود اما دایی نظرش این بود که به او بازی ندهد.