ملت ایران: احتمالا از دربی ۷۸ تنها درگیری های جلالحسینیوآندرانیک تیموریاندر یادها خواهد ماند. در روزی که تعداد فرصت های دور تیم از انگشتان یک دست هم کمتر بود، این دو ملی پوش بارها بی دلیل با هم درگیری لفظی پیدا کردند تا حتی بسیاری نگران ادامه پیدا کردن این اختلاف در تیم ملی شوند.
البته آندو در پایان بازی پیراهنش را با محمد نوری عوض کرد تا نشان بدهد با بازیکنان حریف مشکلی ندارد.