ملت ایران:نمی دانیم تقصیر را گردن امیر قلعه نویی و بازیکنانش بیاندازیم یا به قدرت خط دفاعیپرسپولیساشاره کنیم که باعثشدندنیلسونکوریا جونیور در ۴ دربی دو سال اخیر حتی یک واکنش هم در این بازی نداشته باشد و هیچ سیوی از او در این بازی بزرگ نبینیم!
نیلسون در این ۳۶۰ دقیقه گل نخورده اما عجیب تر آنجاست که حتی یک وکنش فوق العاده هم مقابل استقلالی ها نشان نداده تا هواداران دو تیم از او صحنه ای در دربی ها به یاد نداشته باشند.
بدون شک اگر گلر ۳۷ ساله برزیلی در پایان فصل از پرسپولیس جدا شود هواداران پرسپولیس و اهالی فوتبال هر چقدر به ذهن شان فشار بیاورند حتی رنگ لباس نیلسون در این ۴ دربی را هم به خاطر نخواهند آورد!
الته جدا از این بازی و بازی های فصل قبل در دیدار رفت همین فصل دو سه بار دروازه او تهدید شد اما ساموئل و مجیدی و نکونام دروازه را کج دیدند تا نیلسون یک رکورد جاودانه در دربی بر جای بگذارد: ۳۶۰ دقیقه بدون یک واکنش خاطره انگیز و به یاد ماندنی!