ملت ایران: دربی ۷۸ هم چنگی به دل نزد و یک کپی برابر اصل از ۳ دربی دیگر بود که بدون گل برگزار شد. دو تیم باز هم امتیازات را تقسیم کردند تاجدولرده بندی نسبت به هفته قبل در صدر تغییری نکند تا با آخرین بازی این هفته لیگ، که بین نفت و مس برگزار می شود شاید تا حدودی در صدر جدول تغییراتی ایجاد شود.
نیمی از بازی های این هفته لیگ با تساوی به پایان رسیده و استقلال با این تساوی در دربی با ۴۵ امتیاز همچنان در صدر باقی ماند تا منتظر هفته های آینده برای قهرمانی بماند. البته این تساوی برای استقلال یک برد محسوب می شود چون توانست جایگاهش را حفظ کند و اختلاف امتیازش با رقیب اصلی اش کاهش نیابد اما آنها با برد در این دیدار می توانستند دست نیافتنی شود. فولاد هم که می توانست از نعمت دربی تهران استفاده کند با تساوی در برابر ذوب آهن نعمت صدر نشینی را از دست داد تا با ۴۳ امتیاز همچنان در رده دوم باقی بماند و ذوب آهن نیز در انتها با همین خرده امتیازات از خطر سقوط تا حدودی رهایی یابد اگرچه در رده سیزدهم باقی ماند اما با یک برد خود را به راحتی می تواند به میانه جدول برساند.
پرسپولیس می توانست با برد در دربی به فاصله ۲ امتیازی استقلال برسد اما تساوی باعثشد تا با در رده سوم باقی بماند و منتظر بازی نفت بماند. آنها با ۴۱ امتیاز اگرچه جایگاهشان را از دست ندادند اما اگر نفت بتواند با بیش از ۴ گل مس را شکست دهد آنگاه پرسپولیس رده سوم را نیز از دست خواهد داد و به رده چهارم سقوط خواهد کرد. سپاهان نیز با تساوی برابر راه آهن با ۴۰ امتیاز باز هم در رده چهارم باقی ماند اما آنها نیز همانند پرسپولیس باید منتظر بازی نفت بماند که اگر برد نفت به وقوع بپیوندد آنها به راحتی رتبه چهارم سپاهان را نصیب خود خواهد کرد. راه آهن نیز همانند سایر تیم های انتهای جدولی به صورت قطره چکانی در حال جمع آوری امتیازات است و امتیاز این بازی اگر چه تغییری در جایگاهش در ایجاد نکرد اما اختلافش را با تیم های بالای اش به حداقل رساند تا با یک برد در هفته های آینده بتواند خودش را از خطر نجات دهد.
تراکتور هم با تساوی در دقایق پایانی برابر صبا اگر چه با ۳۷ امتیاز در رده ششم باقی ماند اما صدای نفس های ملوان را برای تصاحب جایگاهش در پشت سرش حس می کند و صبا نیز با تک امتیاز این بازی ۲۳ امتیازی شد و جای داماش را در رده یازدهم تصاحب کرد. ملوان نیز بازی حساس میانه جدول را در برابر سایپا برد تا هر دو تیم در همان جایگاه هفتم و هشتم باقی بمانند اما اختلاف ملوان با سایپا به ۴ امتیاز برسد تا ملوان رده هفتم ملوان با ۳۴ امتیاز دست نیافتنی تر شود. استقلال خوزستان نیز با برد در برابر گسترش فولاد توانست خود را به همسایگی گسترش برساند و دو تیم در امتیاز ۲۶ با هم برابر شوند و تنها اختلافشان تفاضل گل باشد تا گسترش در رده نهم و استقلال خوزستان در رده دهم بماند. داماش نیز با پنجمین باخت پیاپی روند سقوطش را ادامه داد تا با همان ۲۲ امتیاز به رده ۱۲ برسد تا خطر سقوط را به صورت جدی حس کند و فجر نیز اگرچه با این برد از رده ۱۵ جدول تکان نخورد اما با رساندن جمع امتیازاتش به ۱۹ یک گام بزرگ برای رهایی از سقوط برداشت.