ملت ایران:والدین " تیانا مدیسون " دونده و قهرمان امریکایی دارنده مدال طلای المپیک لندن از او به خاطر حرفهایش علیه خانواده شکایت کردند.
پدر و مادر " تیانا مدیسون " دونده امریکایی صاحب مدال طلای المپیک به دلیل داستانی که دخترشان درمورد خانواده نقل کرده و آنها را خودخواه و زورگو و مقلب معرفی کرده بود شکایت کردند.


" الویا رزیدنت " و " جو مدیسون " به دلیل تهمت و افترایی که دخترشان به آنها نسبت داده است در دادگاه طرح دعوی کرده اند. آنها معتقدند که همواره پدر و مادر مهربان و سخاوتمندی برای این دختر بوده اند.
در این دادخواست آمده است این اظهارات نادرست از ماه مارس گذشته بارها و بارها از رسانه ها پخش شده است. در این اظهارات آمده است که پدر و مادر او پولهای او را به زور گرفته و آگاهانه به یک پسر اجازه داده اند تا او را مورد تعرض قرار دهد
در خبرها آمده است در این شکایتنامه پدر و مادر او درخواست ۲۵۰۰۰ دلار غرامت داشته اند
مدیسون بعد از عملکرد موفقش در لندن به خانه بازنگشته است. بنابر گزارشات رسیده او از خانواده اش جدا شده است
وی در المپیک لندن در رشته دو میدادی توانست درکنار دیگر هم تیمی هایش به مقام نخست برسد و برنده مدال طلا شد.

پرداد