ملت ایران: قطر به تازگی از برنامه‌ی خود برای ساختن یک ساختمان غول پیکر خبر داده است. این ساختمان که مانند یک توپ درخشنده است، به طور اختصاصی برای جام جهانی ۲۰۲۲ ساخته خواهد شد. این طرح توسط دنیل کولتیک صاحب “شرکت ارتباطات آپریوری” پیشنهاد داده شده است و این توپ نورانی که به نوعی تداعی کننده‌ی آینده است توسط معمارانVedran Pedišić(SANGRAD) D وErick Velasco Farerra(AVP - arhitekti) D طراحی شده است. این ساختمان کریستالی توپی شکل میزبان یک موزه‌ی ورزشی و یک مرکز خرید خواهد بود. اگرچه تا کنون تنها مراحل ابتدایی برنامه ریزی آن انجام شده است اما این ساختمان قرار است از جدیدترین تکنولوژی‌ها برای صرفه‌جویی و استفاده‌ی بهینه از انرژی بهرمند شود.

عکس:رونمایی ازطرح ساختمان ویژه جام جهانی قطر