ملت ایران: تصاویر مربوط بهعقد قراردادرسمیجواد نکونام و باشگاه الکویت کویت، حکایت از قطعی شدن این انتقال غیرمنتظره دارد.
جواد نکونام بامداد سه شنبه با حضور در دفتر عبدالعزیز المرزوق رئیس هیأت مدیره باشگاه الکویت، قراردادی تا پایان فصل جاری به مبلغ ۵۰۰ هزار دلار امضاء کرد. این در حالی بود که مدیر برنامه های نکونام بعد از ظهر سه شنبه در مصاحبه با یکی از خبرگزاری ها هرگونه توافق و عقد قرارداد با باشگاه الکویت را تکذیب کرد!
تصویر فوق مربوط به لحظه عقد قرارداد بین جواد نکونام و رئیس هیأت مدیره باشگاه الکویت است. فتح الله زاده هنگام آوردن نکونام به استقلال عنوان کرده بود که قزل آلای نقل و انتقالات را به تور انداخته، اما حالا به نظر می رسد که قزل آلای آبی ها به تور دیگری افتاده است!