به گزارش ملت ایران به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال: کمیته انضباطی رای خود را در خصوص تخلفات دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس از سری رقابتهای لیگ برتر از هفته ششم اعلام کرد.

دربی ۷۵ در حالی ۹۱/۶ / ۳ برگزار شد که تماشاگران تیم های پرسپولیس و استقلال طبق بند های چهار، پنج، شش و هشت و تبصرهای یک و دو ماده ۲۲ آئین نامه انضباطی تخلفاتی را انجام داده اند.

بر همین اساس کمیته انضباطی طبق بررسی های صورت گرفته تیم استقلال را به عنوان شروع کننده سنگ پرانی دانسته و این باشگاه را به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال و تیم پرسپولیس را به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

با توجه به کیفیت رفتارهای غیر ورزشی برخی تماشاگران دو تیم، کمیته انضباطی اعلام کرد که چنانچه در رقابتهای آتی رفتارهای غیر ورزشی مشابه از هریک از هواداران دو تیم مشاهده شود، حکم به برگزاری مسابقات بعدی دو تیم(از جمله مسابقه برگشت دربی) بدون حضور تماشاگران صادر خواهد شد.

گفتنی است؛ قلعه نویی - سرمربی تیم استقلال مبنی بر اعتراض به تصمیمات داور مرتکب تخلفاتی شد که وی به توبیخ کتبی و درج در پرونده و پرداخت ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

ضمن اینکه کمیته انضباطی به دلیل رفتار جوانمردانه سه بازیکن به نام های علی کریمی، محسن بنگر و سید مهدی رحمتی به منظور آرام کردن جو ورزشگاه، از آنان تقدیر کرده و مراتب را در سوابق انضباطی ااین سه بازیکن ثبت و درج می کند.

رای صادره غیر از بند مربوط به محکومیت سرمربی تیم استقلال، ظرف مدت یک هفته پس از رویت، قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف است.