ملت ایران:جدا از شادی های گل بازیکنان پس از زدن گل شادی گل نیمکت نشینان دو تیم هم قابل توجه است که کاملا تکراری است. امیر قلعه نویی که پس از گل همیشه به سمت نیمکت می رود و بطری آبی را باز می کند و چند جرعه آب پس از گل می نوشد و اینگونه شادی خود را نشا می دهد.
اما در طرف مقابل باید منتظر پریدن بهزاد غلامپور روی کت و کول علی دایی پس از زدن گل پرسپولیس باشیم که دستان خود را باز کرده است و به آسمان نگاه می کند و با حالتی اخم کرده فریاد می کشد.
حالا باید دید شادهای تلویزیونی، آب خوردن قلعه نویی را نشان خواهند داد یا حرکات پریدن غلامپور بر روی کول دایی… تا جمعه منتظر باشید.