ملت ایران: کمیته اخلاق فدراسیون از این پس با ریاست محمد زاده رئیس دادسرای شعبه ونک تهران تشکیل می شود. چهره ای که رئیسکمیته انضباطی استقلالهم هست.
در حکم رئیس فدراسیون فوتبال به محمدزاده آمده است:
با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال منصوب می شوید.
امید است با تلاش مستمر جنابعالی و دیگر همکاران در راستای مسئولیت این کمیته، شاهد ارتقا بیش از پیش فدراسیون باشیم. موفقیت و بهروزی روز افزونتان را در انجام وظایف مهمی که بر عهده دارید را از خداوند منان مسئلت داریم.
ضمنا از تلاشهای جناب آقای سید محمدهادی آیت اللهی، در زمان سرپرستی ایشان در کمیته اخلاق کمال تشکر را داریم.