۲۴ ساعت بعد از آنکه رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد، برنامه های مجموعه اش و به خصوص تیم ملی بزرگسالان، بدون بودجه به جایی نمی رسد، پای بالاترین مقام اجرایی کشور به مساله تیم ملی و جام جهانی باز شد.
وزیر ورزش در بخشی از صحبتهای امروزش به این نکته اشاره کرده که برای حمایت از تیم ملی صحبتهایی با معاون اول رئیس جمهور داشته و اسحاق جهانگیری قول داده در جلسه شورای عالی ورزش که به زودی با حضور رئیس جمهور برگزار می شود، در مورد تیم ملی و حل مشکلات مالی اش صحبت کند تا شاگردان کی روش برای آمادگی در راه جام جهانی دغدغه مالی نداشته باشند