ملت ایران: علیکریمیامروز در کمیته انضباطی حاضر شد تا در مورد شکایت باشگاهپرسپولیستوضیحاتی را ارائه دهد. قبل از انجام این نشست او در جمع خبرنگاران حاضر شد ومصاحبهتندی را انجام داد.
شکایت پرسپولیس
این هم از شانس ماست، متأسفانه آقایان فقط حرف می زنند اما امروز کار را تمام می کنم و یک کاری می کنم که دیگر جرأت نکنند اسم من را بیاورند. آنقدر درباره این چک ها صحبت کرده ایم که دیگر فایده ندارد، گوش شان از این مسائل پُر است. در مجموع من در جلسه کمیته انضباطی مدارک خود را ارائه خواهم داد و درباره این شکایت صحبت می کنیم. من پیگیر طلبم نبودم خودشان شکایت کردند و این مسئله را آغاز کردند. حالا هم باید تا مشخص شدن این موضوع پیش آیند.
شجاعت ندارند
کمیته انضباطی محل رسیدگی به شکایات افراد است نه رسیدگی به سوءتفاهم ها. آنقدر شجاعت نداشتند که بخواهیم مشکل را برطرف کنیم آنها شکایت کردند و حالا کمیته انضباطی به مسئله رسیدگی می کند. شکایت آنها هم موجود است و امضای مدیر هم پای آن است. وقتی شجاعت ندارند چگونه پا پیش می گذارند. فقط بلدند هارت و پورت کنند. هیچ چیزی در واقع ندارند. این چیزی که آنها گفته اند هم اکنون بازیکنان در همین سطح طلب دارند، بازیکنانی که چند جلسه می خواستند تمرینات را تعطیل کنند اما به هرحال این اتفاق رخ نداد. پول های اضافی برای کسانی است که قراردادشان را ثبت نمی کنند تا چک اول شان پاس شود نه من که خیلی رو راست جلو آمدم.
مدارکم کامل است
تمام مدارک موجود است. من پاکتی همراه خود دارم که مدارک زیادی بابت این نقل و انتقالات در دست دارم. آقایان اگر حرفی هم می زنند نیم ساعته آن را تکذیب می کنند. شجاعت ندارند که حتی پای حرف خود هم بایستند. حالا امروز به جلسه کمیته انضباطی آمدیم تا با حسن زاده صحبت کنیم. در مورد اینکه گفته می شود بدهی رویانیان در باشگاه پرسپولیس ۲۰میلیارد است، باید بگویم؛ چیزی دوبرابر این مبلغ است و بیشتر از این چیزهایی است که شما می گویید.
شفاف سازی در مورد قرار داد
مبلغ قرارداد من یک میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان بود که ۵۰تومان هم به خاطر مدیر برنامه هایم که دوستم بود گفتم در قراردادم بیاورند. تمام عکس ها و مدارک آن هم موجود است اما این قرارداد آن چیزی نبود که در سازمان لیگ ثبت شد به علت اینکه در آن زمان مشکل سقف قرارداد وجود داشت قراردادی که در سازمان لیگ ثبت شد همان سقف بود و سایر مبالغ در قراردادهای داخلی عنوان شد. متأسفانه من به طرف خود اعتماد کردم البته این تجربه ای شد که دیگر از این کارها نکنم اگر هرچیزی هست روشن و شفاف در وقت معامله عنوان شود تا شکایتی پیش نیاید و این سوءتفاهم ها مطرح نشود. از باشگاه طلب هم دارم، باید دید در جلسه امروز تکلیف چه می شود.
قرار دادن مقابل هواداران
در مورد اینکه آیا باشگاه قصد دارد او را مقابل هواداران قرار دهد، باید بگویم؛ چنین کاری را نمی توانند بکنند. اول فصل هم من می توانستم از باشگاه شکایت می کردم و قضیه را همانجا پیگیری می کردم اما هیچ صحبتی نکردم. خودشان حالا پیش آمدند و چنین کاری کردند. مردم هم در جریان هستند. هر روز در روزنامه ها در مورد این مسئله صحبت می شود، امروز کاری می کنم که دیگر نتوانند اسم من را هم برخی ها بیاورند.
داستان دستگیری زنجانی
در خصوص اینکه در آن جشن ۵۰ سالگی باشگاه پرسپولیس از بابک زنجانی که یک پرسپولیسی نبوده بسیار اسم برده شد، باید بگویم؛ فکر می کنم اگر زنجانی در آن جلسه حاضر نمی شد این مشکلات هم برایش پیش نمی آمد. آنقدر او را صدا کردند که مورد توجه قرار گرفت وقتی نمی توانند یک جشن را مدیریت کنند از انجام دادن کارهای بزرگ تر هم ناتوان هستند.
بازگشت به پرسپولیس
چنین وصله هایی به من می زنند در آینده هم خیلی وصله های دیگر خواهند زد، اما امروز یک کاری می کنم که دیگر برخی افراد جرأت نکنند اسم من را هم بیاورند.در جلسه کمیته انضباطی حاضر می شوم و صحبت های خود را انجام می دهم به هر حال وقتی شائبه ای پیش می آید من هم مدارکی دارم که جلوی اینها بایستم. آقایان آنقدر به خودشان اطمینان دارند که قائم مقام باشگاه صبح با من تماس گرفته و می گوید بیا بنشینیم حرف بزنیم در حالی که این موضوع را می توانستند پیش از این انجام دهند اما هم اکنون که کار به شکایت کشیده کمیته انضباطی باید در این باره تصمیم بگیرد. یکسری این موارد را آقایان نمی فهمند تازه وارد فوتبال شده اند و فقط هارت و پورت آن را بلدند این مسائل دیگر گذشته است و کسی خریدار ندارد.