ملت ایران: جنگ رسانه ای سرخابی ها کماکان ادامه دارد. روزنامه پیروزی در شماره دیروزش دو عکس از عمران زاده و رحمتی را کار کرده که در هر دو عکس این بازیکنان در حالقلیانکشیدن هستند. اما مدافع استقلال این عکس را جعلی می داند و می گوید در حال غذا خوردن است نه قلیان کشیدن! او در این مورد گفت: «از عکسی که بر روی جلد این روزنامه به چاپ رسیده بود بسیار خندیدم و هر کسی که آن را می بیند متوجه می شود که این عکس فتوشاپ است. حالت صورت من طوری است که هیچ وقت نمی توانم با این حالت قلیان بکشم. این عکس فتوشاپ شده است و کاملا نشان می دهد که در حال خوردن غذا هستم نه کشیدن قلیان.»
عمران زاده در ادامه توضیح داد «: «تمام کسانی که از صبح امروز این عکس را دیده اند با من صحبت کرده و همه به جعلی بودن این عکس اعتراف کرده و کلی هم به حرکت غیرحرفه ای این روزنامه خندیده اند. برخی از دوستان در آستانهدربیبه دنبال این هستند تا با این حواشی، وضعیت استقلال را پرحاشیه جلوه بدهند و از این آب گل آلود ماهی بگیرند.»