به گزارش ملت ایران به نقل از ورزش ایرانی: دوشنبه شب و در برنامه نود عادل فردوسی پور، سوال پیامکی این برنامه به عوامل احتمالی جذاب نشدن دربی ۷۵ اختصاص داده شده بود که سه گزینه: ۱ - بازیکنان ۲ - تماشاگران ۳ - مربیان، برای این نظر سنجی برگزیده شده بودند.

بر این اساس، در پایان این برنامه گزینه بازیکنان با بیش از ۷۰ درصد آرای پیامکی مردم بیانگر این بود که طرفداران و علاقمندان به فوتبال از بازیکنانی که با ارقام چند صد میلیونی و بعضا بیش از یک میلیاردی و در نادر مواردی با دریافت حدود ۲ میلیارد به این دو تیم پیوسته اند، به مراتب بیشتر از این توقع دارند. گرچه عده ای هم بر این باور هستند که ای کاش عادل فردوسی پور در این نظر سنجی گزینه چهارمی را هم می گنجاند و آن گزینه " همه موارد " می بود.

ناگفته نماند که در پایان ۷۰ درصد از بینندگان برنامه «۹۰»، بازیکنان، ۱۷ درصد از آنها تماشاگران و ۱۳ درصد دیگر نیز مربیان دو تیم را مهم‌ترین عامل جذاب نشدن دربی ۷۵ اعلام کردند.