ملت ایران: کارت بازی بازیکن برزیلی تراکتور سازی صادر نشد.
به گفته حسن اذرنیا سرپرست تیم تراکتورسازی با توجه به اینکه علاوه بر فدراسیون فوتبال، کمیته پزشکی نیزباید مجوز لازم را در خصوص صدور کارت بازی صادرنماید لذا با توجه به روز آخر کاری و عدم حضور رئیس کمیته پزشکی تلاش ما برای صدور کارت نیمه تمام ماند وروز شنبه به احتمال قوی کارت بازی پیمپائو صادر خواهد شد.