ملت ایران: بعد از اتفاقات تلخ امروز در تمرین تراکتورسازی، سرمربی این تیم تصمیم گرفت تا برای آماده سازی تراکتورسازان زودتر از حد تعین شده به تهران بیایند. تراکتورسازی روز شنبه ۲۱ دی ماه در کرج میهمان سایپاست. اما از آنجایی که ممکن است هر روز حواشی زیادی در تمرین این تیم توسط هواداران ناراضی تولید شود، جلالی به سرپرست تیم گفته است که ترجیح میدهد زودتر به تهران بیایند تا تمرینات این تیم در اتمسفر سالم تری برگزار شود. اگر آنها در تبریز بمانند و هواداران را به تمرین راه ندهند یک حاشیه بزرگ برای شان به وجود می آید اگر هم هواداران را راه بدهند ان وقت شعار انها موجب از بین رفتن تمرکز تیم می شود. از این رو تراکتورسازی بزودی به تهران میآید تا شرایط خودش را برای بازی با سایپا آماده کند. جلالی همچنین به مسولان تیم گفته است که در صورت پیروزی مقابل شاگردان فیرات ممکن است جو به نفع او عوض شود.