ملت ایران: اگرچه جواد نکونام یکی از غایبان سرشناس تمرین امروز استقلال بود اما غیبت او چندان هم بدون هماهنگی صورت نپذیرفت. دقایقی قبل از شروع تمرین، نکونام با تلفن همراه قلعه نویی تماس گرفت و به او از دلایل نیامدنش سر تمرین گفت. قلعه نویی بعد از شنیدن صحبت های نکونام به او گفت این یک موضوع درون خانوادگی است و تو نباید موضوع به این مهمی را در برنامه نود مطرح می کردی. قلعه نویی با دلخوری از نکونام به او توضیح داد که هیچ وقت ما کسی را به زور نگه نمی داریم. نمیدانم قرارداد تو مثل منتظری است که میتوانی بدون رضایت نامه باشگاه بروی یا نه. اما در مجموع اگر واقعا دلت با استقلال نیست ما به زور نمی توانیم حفظت کنیم. در این مکالمه کوتاه طرفین حتی المقدور احترام یکدیگر را حفظ کردند اما قلعه نویی در پایان به کاپیتان تیم ملی گفت اگر به هر علتی دوست نداشتی در ادامه کار با ما باشی دست کم به گونه ای از استقلال جدا شو که حاشیه نداشته باشد.
به نظر می رسد مشکل اصلی نکونام به این موضوع مرتبط است که احساس می کند باشگاه استقلال و شخص قلعه نویی آنطور که هوای منتظری را داشتند، در مورد او حساسیت ندارند. نکونام با استفاده از ابزار رسانه این شوی بزرگ را به راه انداخت اما گمان می رود طرفین سرانجام مثل دو دفعه قبل بدون هیچ تلفاتی با یکدیگر آشتی کنند.