ملت ایران: موهای سردار آزمون که امروز در تمرین پرسپولیس حاضر شده و به نوعی چشم و چراغ تمرین سرخ ها در این روز سرد زمستانی به حساب می آمد دوباره بلند شده تا ستاره جوان تیم روبین کازان روسیه دوباره شبیه علی بابای مشهور کارتون سندباد شود.
سردار امروز اولین تمرینش را با پرسپولیس خیلی راحت و ریلکس انجام داد. از بین بازیکنان ظاهرا او با فرزاد حاتمی که در سپاهان با هم بوده اند بیشتر خوش و بش می کند.

برای سردار احتمالا این هوای سرد تهران در مقایسه با سرمای کازان چیزی نیست و او خیلی ریلکس کار خودش را انجام می دهد. سردار در فوتبال دستگرمی و تحت فشار کنار بقیه بازی می کند و همراه با رضا حقیقی که از بازی با فولاد محروم است کارهای سرعتی اش را انجام می دهد.