ملت ایران: در تمرین امروز تیم استقلال و در میانه های آن، آندو تیموریان به دلیل مصدومیت تمرین را ترک کرد و زیر نظر پزشک مشغول به مداوای پای مصدومش شد.
آندو که در دیدار با راه آهن در دقایق پایانی با مصدومیت به بازی ادامه داد در میانه های تمرین امروز تیمش، مصدومیتش تشدید شد و زیر نظر پزشک تیم به مداوا و فیزیوتراپی پرداخت.

کادرفنی استقلال با نگرانی تمام پیگیر مصدومیت آندو هستند. پس از اتفاقات اخیر مصدومیت آندو می تواند بدترین خبر ممکن برای قلعه نویی باشد.