ملت ایران: در تمرین امروزپرسپولیسبازیکنان حسابی از خبر لژیونر شدننکونامراضی بودند و مدعی بودند اگر نکونام زودتر از دربی به تیمی دیگر منتقل شود، راحت استقلال را شکست می‌دهند.

برخلاف تمرین استقلال که در آن شنیده می‌شد نکونام بعد از دربی به پیشنهاداتش فکر می کند، در تمرین پرسپولیس بازیکنان از منبعی شنیده بودند نکونام حتی به بازی شنبه مقابل استقلال خوزستان هم نخواهد رسید و زودتر از استقلال جدا می‌شود.

این خبر حسابی بازیکنان پرسپولیس را خوشحال کرده بود و آنها بین خود زمزمه‌هایی داشتند مبنی بر اینکه با وجود غیبت منتظری، نکونام و آماده نبودن ساموئل، ضعیف‌ترین استقلال چند سال اخیر دیدار خواهند داشت.