ملت ایران: محسن مسلمان هافبک جوان و بااستعدادپرسپولیسروحیات و اخلاق خاصی دارد. مسلمان درون زمین به شدت مغرورانه بازی کرده و کمتر پاس می‌دهد اما به واسطه توانایی‌هایی که دارد، سبب شده تا کمتر این ضعف او به چشم بیاید.

با این وجود مسلمان همان اندازه که درون زمین مغرور و خودشیفته نشان می‌دهد در بیرون زمین نیز همین گونه است و در تعامل و برخورد با اطرافیان به ویژه هواداران پرسپولیس اینگونه رفتار می‌کند و همین سلوک و شخصیت فردی‌اش سبب شده تا نتواند با هواداران پرسپولیس ارتباط برقرار کند. به طوری که چندین بار با علاقه مندان خود به طرز نامناسبی برخورد کرده و با رفتارهای خود هواداران را از خود رنجانده است.

پیامصادقیاندوست صمیمی مسلمان در این باره به او مشاوره داده که باید در پرسپولیس صبور بوده و با هواداران روابط دوستانه و صمیمی داشته باشد چرا که در صورت ادامه این روند و رفتار مغرورانه با هواداران خیلی زود از چشم آنها خواهد افتاد و در پرسپولیس دوام نخواهد آورد.