ملت ایران: بازیکنان تیم اینتراخت برانشوایگ دروازه بان ایرانی شان را سورپرایز کردند.

آنطور که سایت بیلد آلمان نوشته، اینتراخت که اردویش را در اسپانیا برگزار کرده،، در جریان پرواز به منطقهنووو سانکتی پتری، برای دنیل داوری در هواپیما جشن تولد گرفتند تا دروازه بان تیم ملی ایران، تولد ۲۶ سالگی اش را روی آسمان جشن بگیرد.
داوری که حسابی سورپرایز شده بود، فقط به گفتن این جمله بسنده کرده که انتظار این غافلگیری را نداشته است.