ملت ایران: پس از مصدومیت روز گذشته ی تئو والکات، امروز اعلام شد این بازیکن حداقل ۶ ماه دور از میادین خواهد بود.
این بازیکن که در دیدار روز گذشته برابر آرسنال یکی از گل های تیمش را به ثمر رساند به دلیل مصدومیت زانو کل فصل را از دست خواهد داد و احتمالا در جام جهانی نیز نخواهد توانست به میدان برود.