ملت ایران: زین الدین زیدان، کمک مربی رئال مادرید گفته هرگز نمی توانست دستیار ژوزه مورینیو شود.
زیدان در زمان حضور مورینیو در رئال مادرید مدیر ورزشی این باشگاه بود و رابطه خوبی با مربی پرتغالی نداشت.
زیدان گفته است: «با آنچلوتی همه چیز خیلی طبیعی پیش آمد. چند روز پیش از آمدنش با او تلفنی صحبت کردم و همه چیز را مشخص کردیم. لحظه خوبی برای من، او و باشگاه بود.
من نمی توانستم دستیار مربی ای شوم که نمی شناسم. من هرگز نمی توانستم مثلا دستیار مورینیو شوم.
البته او دستیار خودش را هم داشت. درست نبود که من نقش دست راست او را داشته باشم.»
مورینیو در تابستان ۲۰۱۳ پس از فصلی ناموفق و در افتادن با بازیکنانی مانند ایکر کاسیاس و سرخیو راموس رئال را ترک کرد.