وزنه‌بردار دسته ۹۴ کیلویی کشورمان در حرکات دوضرب وزنه ۲۱۹ کیلوگرم را مهار کرد و با مجموع ۴۰۲ کیلوگرم به عنوان پنجم المپیک رسید.

به گزارش خبرنگار اعزامی فارس از لندن، رقابت‌های وزنه‌برداری المپیک ۲۰۱۲ لندن در دسته ۹۴ کیلوگرم امشب با حضور نماینده کشورمان سعید محمدپور، نفر سوم جهان در رقابت‌های جهانی ۲۰۱۱ پاریس و ۸ وزنه‌بردار دیگر در این دسته آغاز شد.

محمدپور در حرکات یکضرب کار با انتخاب وزنه ۱۷۷ کیلویی آغاز کرد که در مهار آن موفق بود. در ادامه کار را با مهار وزنه ۱۸۰ کیلویی در حرکت دوم پیگیری کرد. محمدپور در انتخاب سوم خود وزنه ۱۸۳ کیلویی را هم مهار کرد تا به این ترتیب با کسب عنوان چهارمی در حرکات یکضرب به کار خود خاتمه دهد.

محمدپور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۱ پاریس نیز با مهار وزنه ۱۸۱ کیلوگرمی با قرار گرفتن در جایگاه چهارم حرکان یکضرب به کار خود پایان داده بود. وی در همین رقابت‌ها در حالی به عنوان سومی جهان رسید که در دوضرب وزنه ۲۲۱ کیلویی را مهار کرد و در مجموع به ۴۰۲ کیلو رسید.

در ادامه رقابت‌ها و در حرکات دوضرب نماینده ایران با مهار وزنه ۲۱۹ کیلویی کار خود را آغاز کرد. محمدپور برای حرکت دوم خود در مهار وزنه ۲۲۴ کیلویی ناکام بود تا برای بار سوم نیز همین وزنه را امتحان کند. وی برای حرکت سوم وزنه ۲۲۶ را انتخاب کرد که باز هم ناکام ماند تا با مجموع ۴۰۲ کیلو به کار خود خاتمه دهد.

نماینده ایران با این رکورد به مقام پنجم دست یافت.

*رکورد باقری دست نخورده باقی ماند

در این دسته کوروش باقری از ایران با ۱۸۷ در حرکات یکضرب کیلو رکوددار المپیک است که به این ترتیب رکورد باقری پس از ۱۲ سال دست نخورده باقی ماند.