ملت ایران: طرفدار ناشنوای بروجردی به تمرین پرسپولیس رفته بود و با پلاکاردی که در دست داشت از کاپیتان پرسپولیس به این دلیل که کنارش ایستاده و با او عکس یادگاری گفته بود تشکر کرد. این هموطن بروجردی همراه با فرزندش تنها گوشه کوچکی از هواداران پرشمار علی کریمی هستند. کاپیتان پرسپولیس که سالهای پایانی فوتبالش را سپری می کند.

 این هوادار علی کریمی! + عکس