شکست اولین رکورد جهانی

به گزارش اختصاصی ملت ایران اولین رکورد توسط کماندار کره جنوبی ایم دونگ هیون شکسته شد. این قهرمان کره ای با کسب امتیاز ۶۹۹ در رشته تیراندازی با کمان رکوردار شد. او به همراه دو هم تیمی اش کیم بوب مین واوه جین هیک با کسب امتیاز۲۰۸۷ به عنوان تیم قهرمان و رکوردار المپیک ۲۰۱۲ شناخته شدند و مدال طلا را از آن خود کردند.