آرش برهانیکه بعد از تعویض خود در دیدار روز گذشته مقابل راه آهن به کلمن آب لگد زد و به رختکن رفت در اختیار مسئولان این باشگاه قرار گرفت و تا اطلاع ثانوی حق حضور در تمرینات آبی پوشان را ندارد.

سرمربی تیماستقلالکه بعد از پایان بازی روز گذشته اعلام کرد در صورتی که برهانی این حرکت را انجام داده باشد دیگر در استقلال نخواهد بود امروز با حضور برهانی در تمرین آبی پوشان مخالفت کرد.

قرار است تکلیف برهانی بعد از جلسه کادر فنی و مسئولان باشگاه استقلال روشن شود.