فن پیج رسمی سردار آزمون دو ساعت پیش خبری منتشر کرد که خیلی از هواداران ایرانی را شوکه کرد.

این پیج که گویا توسط خود سردار و یا از سوی یکی از نزدیکان او اداره می شود، نوشت: «لحظاتی پیش با سردار رویانیان عزیز صحبت کردم امیدوارم آقای دایی قبول کنند. اگر قبول کنند هفته دیگه تو تمرینات پرسپولیس شرکت می کنم تا در کنار دوستای عزیزم تمریناتمو دنبال کنم.»

البته سردار وقتی شور و شوق پرسپولیسی ها را دیده و متوجه شده که آنها منظور او را اشتباه متوجه شده اند در کامنت ها توضیح داده که فقط برای تمرین کردن چند جلسه ای به پرسپولیس می آید و قصد بازی کردن برای پرسپولیس را ندارد.