پنجاهمین سالگرد باشگاه پرسپولیس امشب با حضور جمعی از پیشکسوتان پرسپولیس برخی از چهره های سرشناس وعلاقه مندان پرسپولیس در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد برگزار شد. گزارش تصویری از این جشن.

جشن ۵۰ سالگی پرسپولیس: گزارش تصویری

جشن ۵۰ سالگی پرسپولیس: گزارش تصویری

جشن ۵۰ سالگی پرسپولیس: گزارش تصویری

جشن ۵۰ سالگی پرسپولیس: گزارش تصویری

جشن ۵۰ سالگی پرسپولیس: گزارش تصویری

جشن ۵۰ سالگی پرسپولیس: گزارش تصویری

جشن ۵۰ سالگی پرسپولیس: گزارش تصویری

جشن ۵۰ سالگی پرسپولیس: گزارش تصویری

جشن ۵۰ سالگی پرسپولیس: گزارش تصویری

جشن ۵۰ سالگی پرسپولیس: گزارش تصویری

جشن ۵۰ سالگی پرسپولیس: گزارش تصویری

جشن ۵۰ سالگی پرسپولیس: گزارش تصویری

جشن ۵۰ سالگی پرسپولیس: گزارش تصویری

جشن ۵۰ سالگی پرسپولیس: گزارش تصویری

جشن ۵۰ سالگی پرسپولیس: گزارش تصویری

جشن ۵۰ سالگی پرسپولیس: گزارش تصویری

جشن ۵۰ سالگی پرسپولیس: گزارش تصویری