ملت ایران:تراکتورسازیدر یک بازی سرد و پرحاشیه به تساوی بدون گل رضایت داد.
این آخرین بازی مجید جلالی در تبریز بود شهری که برای قهرمانی به آنجا رفته بود اما در نهایت با سردی و تلخی انجا را ترک کرد. تراکتوری ها در بازی امروز با حداقل تماشاگر مقابل فجرسپاسی قرار گرفتند و در حالی که تفرقه حرف اول سکوها بود، به تساوی بدون گل مقابل حریف قعرنشین رضایت دادند.
این در حالی بود که فجر در نیمه دوم ۱۰ نفره بود و تراکتورسازی فرصت خوبی برای پیروزی در این مسابقه داشت. اما آنها در نهایت در انجام این ماموریت ناکام ماندند تا یک بازی دیگر را هم از دست بدهند و شاید آرزوهایشان به حوالی صفر برسد.
تراکتوری ها حالا باید خود را آماده حرکت با مربی جدید کنند. کسی که شاید حضورش بتواند دوباره چرخ های زنگ زده این ماشین سنگین را به حرکت در بیاورند.