به گزارش ملت ایران به نقل از مشرق: پسر احمدرضا عابدزاده و پسر علی پروین در پیروی از پدرانشان به فوتبال کشیده شدند. محمد پروین و امیر عابدزاده " بچه سلطان " و " بچه عقاب " زمانی که این عکس را گرفتند روی موفقیت هر دوی این‌ها خیلی حساب می‌شد. اما محمد پروین که از بچگی در تمرینات پرسپولیس حاضر بود اصلا توقعات را برآورده نکرد. حالا امیر آمده تا او هم شانس خودش را محک بزند.