ملت ایران: حدود یک هفته ای می شود که مهرداد پولادی بدون هیچ مشکلی در تمرینات پرسپولیس پا به توپ شده است. در خاتمه تمرین امروز سه شنبه انها، علی دایی به جواد منافی که خودش روزگاری دفاع چپ ثابت تیم ملی و پرسپولیس بود ماموریت داد تا سی دقیقه به صورت جداگانه با پولادی تمرین سانتر و حرکات از جناحین را کند. به نظر می رسد دایی قصد دارد در صورت آماده شدن پولادی از او در دربی استفاده کند. البته اگر مهرداد آماده باید شاید در دو بازی قبل از دربی هم در در لیست ۱۸ نفره قرمزها قرار بگیرد.