ملت ایران: با وجوداینکه دو فصل از جدایی مظلومی از جمع آبی ها گذشته اما سرمربی سابق استقلال هنوز بخش اعظمی از قرارداد خود را از این تیم نگرفته است. این مربی حدود ۳۰۰ میلیون تومان از فتح الله زاده طلب دارد که با توجه به بی پولی این روزهای استقلال بعید است او به این سادگی ها به طلبش برسد. با این وجود مظلومی با گرفتن یک وکیل زبده که از قضا از دوستان نزدیک قاضی شاه حسینی هم به شمار می اید، شکایت خود را به جریان انداخت و موفق شد حکم توقیف اموال باشگاه استقلال را بگیرد. او حتی اگر پرونده خود را پیگیری کند شاید کار به کسر امتیاز هم بکشد. با تمام این تفاصیل سرمربی سابق استقلال نمی خواهد با این روش ها به طلبش برسد. او به آبی ها مهلت داده تا به هر صورتی که انها صلاح دیدند این طلب پرداخت شود. از انجایی که مظلومی هنوز از نامزدهای بازگشت به استقلال است او نمی خواهد با توسل به روش های قهری، پل های پشت سرش را خراب کند. حالا باید دید فح الله زاده چگونه این مشکل را حل می کند.